Download

Téléchargements / Downloads


Téléchargez ici toute une série de documents sur le Contrat de Quartier Albert (CQDA)
Download verschillende documenten over het Duurzaam Wijkcontract Albert (DWCA) 

        Slotbrochure van het Duurzaam Wijkcontract Albert en de kaart van de interventies 
        (Publicatie: december 2016)
        Samenvatting : Wat is een duurzaam wijkcontract?
        Basisdossier over de diagnose van de wijk (2012)
        Volledig interventieprogramma 2013-2018 (architectuur, openbare ruimten en socio-
        economische projecten)
        Samengevat presentatiepaneel van architectuurprojecten en openbare ruimte
        Samengevat presentatiepaneel van de socio-economische projecten
  • Logo du Contrat de Quartier Durable Albert
        Logo van het Duurzaam Wijkcontract Albert


Téléchargez ici les procès-verbaux des Assemblées Générales du CQDA
Download hier de verslagen van de Algemene Vergaderingen van het DWCA