mardi 10 juin 2014

Mercredi 11 juin : Action de sensibilisation du Service Propreté dans le parc Marconi
Woensdag 11 juni : Sensibiliseringsactie door de Dienst Netheid in het Marconi park

[Nederlandse versie hieronder]

Le Service Propreté de la Commune de Forest organise pour l’instant des stands de sensibilisation à la propreté publique dans les différents parcs et espaces verts de Forest.

Ce mercredi 11 juin, ce sera au tour du Parc Marconi et ce service y tiendra un stand entre 13h30 et 16h00.

C’est l’occasion de les rencontrer, de découvrir leurs actions mais aussi de rappeler les gestes citoyens importants et les possibilités qui s’offrent à tous (services d’enlèvement sur demande, déchetteries existantes, ramassage des produits chimiques, nettoyage des tags sur les façades, ligne téléphonique gratuite accessible à tous, etc…)

Vu que ce parc fait également l’objet d’un projet de réaménagement global dans le cadre du Contrat de Quartier Durable Albert (CQDA), notre équipe s’associe à cette action du service propreté et sera présente, elle aussi ce mercredi, pour y faire (re)découvrir les plans du futur réaménagement prévu dont les chantiers commenceront aux alentours de septembre 2015 (pour une durée d’environ 6 mois).

Venez donc nombreux.
N’hésitez pas non plus à en parler autour de vous.
________________ 

De Dienst Netheid van de Gemeente Vorst is nu bezig met het organiseren van sensibiliseringsacties rond de openbare netheid in de verschillende parken en groene ruimten te Vorst.

Deze woensdag 11 juni , is het de beurt van het Marconi park en die dienst gaat daar een stand houden tussen 13u30 en 16u00.

Het is de mogelijkheid om ze te kunnen ontmoeten, om hun acties te ontdekken maar ook om de belangrijke burgersgewoontes en alle beschibare diensten te herinneren (ophalingsdienst op aanvraag, bestaande containersparken, ophaling van chemisch afval, het schoonmaak van graffiti op uw gevel, gratis telefoonlijn, enz…)

Bovendien weet U al dat een herinrichtingsproject van dit park aan de gang is in het kader van het Duurzaam Wijkcontract Albert (DWCA). Daarom neemt onze ploeg deel aan dit activiteit van de Dienst Netheid. Wij gaan dus ook aanwezig zijn op deze woensdag om het project van de toekomstige heraanleg te laten (her)ontdekken. Ter herinnering zijn de werven gepland rond September 2015 (voor ongeveer 6 maanden).

Wij rekenen dus op uw talrijke opkomst.
Twijfel ook niet om deze informatie in de wijk door te geven,