jeudi 23 juillet 2015

Les travaux de réaménagement du Parc Marconi vont bientôt débuter !
De herinrichtingswerken van het Marconipark zullen binnenkort beginnen!

[Nederlandse versie hieronder]

Le Parc Marconi va bénéficier d’un lifting complet. C’est la première opération d’architecture et d’espaces publics du Contrat de Quartier Durable Albert (CQDA) qui va concrètement voir le jour.

Pour (re)découvrir ce projet conçu par le bureau Suède 36, téléchargez ce panneau de présentation illustré reprenant les principes essentiels du réaménagement et le planning du chantier.

Rendez-vous au printemps 2016 pour profiter des premiers rayons du soleil dans un parc flambant neuf !
_________________________
 
Het Marconipark zal een volledige lifting krijgen. Het is de eerste operatie van architectuur en openbare ruimten van het Duurzaam Wijkcontract Albert (DWCA) die concreet zal het daglicht zien.

Om het project van het bureau Suède 36 te (her)ontdekken, download deze geïllustreerde presentatiepaneel met vermelding  van de kernprincipes van de heraanleg en de planning van de werf.

Afspraak in de lente van 2016 om te genieten van de eerste straaltjes zon in een spiksplinternieuw park!