jeudi 28 mai 2015

Inauguration de la fresque de l’école communale n°3
Onthulling van het fresco van de gemeenteschool nr. 3

[Nederlandse versie hieronder]

L’asbl « Une Maison En plus » et les élèves de 6ième primaire de l’école 3 vous invitent à l’inauguration de la fresque réalisée dans le cadre des projets soutenus par le Contrat de Quartier Durable Albert.

Rendez-vous donc le mardi 9 juin à 14h00 à l’école située dans la rue Timmermans, 53-55 à Forest.

Voici un petit avant-goût de leur réalisation au travers de cette vidéo.


 De vzw “Une Maison En plus” en de leerlingen van het 6e leerjaar van school 3 nodigen u uit voor de onthulling van het fresco dat werd verwezenlijkt in het kader van de projecten die worden ondersteund door het Duurzaam Wijkcontract Albert.

Afspraak op dinsdag 9 juni om 14u00 in de school, Timmermansstraat 53-55 te Vorst

Via de video hierboven kunt u alvast een voorsmaakje krijgen van hun werk.


Projet de verdurisation et de création d’un potager pédagogique
Groenaanplantingsproject en oprichting van een pedagogische moestuin

[Nederlandse versie hieronder] 

L’Association des Parents de l’école communale n°3 (AP3) s’efforce depuis longtemps de contribuer à l’embellissement des espaces verts de l'école.

Ses membres soutiennent l’entretien et l'utilisation d'un potager scolaire et l'aménagement d'un verger -espace de détente-, en bonne collaboration avec les équipes éducatives et d'encadrement des élèves.

Ces initiatives ne seraient pas possibles sans les apports du Contrat de quartier durable Albert et du Service Espaces Verts de la Commune de Forest.

Découvrez en image les résultats de leur travail au travers de la vidéo ci-dessous.

Plus d’infos sur l’AP3 : http://ap3-forest.blogspot.be/De Oudervereniging van gemeenteschool nr. 3 spant zich al geruime tijd in om een bijdrage te leveren aan de verfraaiing van de groene ruimten van de school.

Haar leden ondersteunen het onderhoud en het gebruik van de schoolmoestuin en de aanleg van een boomgaard/ontspanningsruimte, in goede samenwerking met de teams die instaan voor de vorming en begeleiding van de leerlingen.

Deze initiatieven zouden niet mogelijk zijn zonder de bijdragen van het Duurzaam Wijkcontract Albert en de Dienst Groene Ruimten van de Gemeente Vorst.

Ontdek hoe het resultaat van hun werk eruitziet via de video hierboven.

Meer info over de Oudervereniging van Gemeenteschool nr. 3: http://ap3-forest.blogspot.be/


mardi 26 mai 2015

Samedi 30 mai 2015 : Fête de quartier Marconi
Zaterdag 30 mei 2015 : Buurtfeest Marconi

[Nederlandse versie hieronder] 

Le Partenariat Marconi vous invite à la fête de quartier organisée dans la rue Vanden Corput ce samedi 30 mai à partir de 9h00.

Au programme : brocante, repas, concours de pâtisseries, fanfare et groupes de musique, clowns et contes, château gonflable, jeux… Consultez le programme complet!

Le Contrat de Quartier Durable Albert (CQDA) y tiendra un stand l’après-midi de 14h00 à 17h00.
C’est l’occasion de découvrir les avancées des différents projets qui verront le jour dont notamment les premières réflexions sur le réaménagement de la rue Vanden Corput et les résultats de la rencontre organisée avec les habitants et usagers le 4 mai dernier.

Venez nombreux !
________________________

Het « Partenariat Marconi » nodigt u uit naar het buurtfeest georganiseerd in de Vanden Corputstraat op deze zaterdag 30 mei vanaf 9u00.

Op het programma: rommelmarkt, maaltijd, wedstrijd van banketbakkerijen, fanfare en muziekgroepen, clowns en sprookjes, springkasteel, spellen… Bekijk het volledige programma!

Het Duurzaam Wijkcontract Albert (DWCA) zal er een stand houden gedurende de namiddag van 14h00 tot 17u00. Het is de gelegenheid om de vorderingen te ontdekken van de verschillende projecten die het daglicht zullen zien waarvan het eerste denkwerk over de heraanleg van de Vanden Corpustraat en de resultaten van de ontmoeting met de bewoners et gebruikers op de laatste 4 mei.

Wij rekenen op uw talrijke opkomst!