jeudi 1 janvier 2015

Pôle Marconi : Ateliers de participation citoyenne organisés par Tr@me!
Marconi Pool : Workshops voor burgerparticipatie georganiseerd door Tr@me!
Meilleurs voeux - Beste wensen

Charles Spapens, échevin de la revitalisation des quartiers, et l’équipe des contrats de quartier de la Commune de Forest vous souhaitent leurs meilleurs vœux! 
______________________________

Charles Spapens, schepen van heropleving van de wijken, en het team van de wijkcontracten van de Gemeente Vorst wensen u het allerbeste toe!