jeudi 21 août 2014

Samedi 13 septembre de 12h00 à 17h00 : Parc Marconi en fête
Zaterdag 13 september van 12u00 tot 17u00 : Feest van het Marconi park

[Nederlandse versie hieronder]

Une initiative du Contrat de Quartier Durable Albert (CQDA) pour fêter le premier projet de réaménagement qui se concrétisera.

Avec la participation du Partenariat Marconi, d’Une Maison en Plus, de la Maison des Jeunes de Forest, des Comités de quartier Marconi et Constantin Meunier et d’habitants du quartier. Les services Prévention, Environnement, Propreté et Logement de la Commune de Forest seront également présents !

Un événement gratuit et ouvert à tous avec au programme : fanfare, barbecue, ateliers et animations ludiques et didactiques, jeux concours, etc.

Tout pour passer un moment convivial et festif dans un cadre verdoyant.
Venez donc nombreux !

Plus d’infos sur le flyer

Pour rappel : L’enquête publique sur le réaménagement du parc se déroulera du 8 au 22 septembre.
Découvrez l'avis d'enquête publiée sur les affiches rouges aux entrées du parc et le mode d'emploi d'une enquête publique.
___________________

Een initiatief van het Duurzaam Wijkcontract Albert (DWCA) om het eerste ontwerp van heraanleg te vieren dat concreet zal worden.

Met de deelname van het Partenariaat Marconi, van Une Maison en Plus, van het Jeugdhuis van Vorst, van de Wijkcomités Marconi en Constantin Meunier en van inwoners van de wijk. De diensten Preventie, Leefmilieu, Netheid en Huisvesting van de Gemeente Vorst zullen tevens aanwezig zijn !

Een gratis evenement dat openstaat voor iedereen met op het programma : fanfare, barbecue, workshops en ludieke en didactische animatie, wedstrijden, enz.

Alles om een gezellige en feestelijke middag te beleven in een groene omgeving.
Kom dus allemaal een kijkje nemen !

Meer info op de flyer

Ter herinnering : Het openbare onderzoek over het heraanleg van het park zal plaatsvinden van 8 tot 22 september. Ontdek het bericht van het onderzoek gepubliceerd op de rode affiches aan de ingangen van het park en de gebruiksaanwijzing van een openbaar onderzoek.