lundi 3 décembre 2018

CENTR’AL : Appel d'offres - Concession HoReCa Albert
CENTR’AL : Offerteaanvraag – Concessie HoReCa Albert

[Nederlandse versie hieronder]

Vous êtes dans le secteur de l’HoReCa ou de la formation aux métiers de l’HoReCa ? Vous aimez relever les défis ? Vous êtes sérieux et motivé ?

La Commune lance un Appel d’offres pour le développement d’une activité HoReCa couplée à une activité d’insertion socio-professionnelle dans un nouvel équipement communal. Le restaurant dont il est question ouvrira ses portes à l’automne 2019. Si le projet vous intéresse, toutes les infos sont disponibles sur le site de la commune de Forest,  via e-notification ou en contactant adestree@forest.brussels.
___________________________

Werkt u in de sector van de horeca of van de horeca-opleidingen? Houdt u van uitdagingen? Bent u ernstig en gemotiveerd?

De Gemeente lanceert een offerteaanvraag voor de ontwikkeling van een horeca-activiteit, gekoppeld aan een activiteit inzake socioprofessionele inschakeling in een nieuwe gemeentevoorziening. Het restaurant in kwestie zal in september 2019 zijn deuren openen. Indien u interesse heeft voor dit project, kunt u alle info vinden op de website van de Gemeente Vorst, door e-notification of door contact op te nemen met adestree@vorst.brussels.


jeudi 17 mai 2018

INVITATION VISITES DES CHANTIERS 2 JUIN 2018
UITNODIGING BEZOEK AAN DE BOUWPLAATSEN 2 JUNI 2018

[Nederlandse versie hieronder]


Bonjour à toutes et à tous,

Nous avons le grand  plaisir de vous inviter à notre journée de visite des chantiers du CQDAlbert le samedi 2 juin 2018.

A cette occasion, vous pourrez découvrir les chantiers du complexe Centr’Al, de la nouvelle maison de quartier de la rue Marconi ainsi que de la crèche ‘Bout’chics’. Ce sera aussi l’occasion de découvrir les premières images du projet mené par la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre du CQDAlbert dont les chantiers débuteront en 2019.

2 moments de visite proposés :
  • Première visite : 02/06 à 10h (départ de la place Albert)
  • Deuxième visite : 02/06 à 13h30 (départ de la place Albert)
Pour y participer, merci de vous inscrire préalablement par email et ce, jusqu’au vendredi 1 juin 2018 à l’adresse suivante : nbouazzaoui@forest.brussels  
Attention : 2 groupes de maximum 30 personnes pourront bénéficier de cette visite. Les premiers inscrits seront donc les premiers servis ! S'il reste des places, il est possible de venir sur place le jour J pour s'inscrire.

Votre sécurité est importante ! Lisez attentivement les éléments suivants:
  • Seules les personnes majeures sont acceptées sur les différents chantiers. Toute personne de moins de 18 ans se verra refuser l’accès même si elle était préalablement inscrite. Merci donc de prévoir une pièce d’identité à présenter aux organisateurs.
  • Les participants se munissent de chaussures de marche fermées et suffisamment sécurisées (pas de talon, sandales, tongs ou tout autre type de chaussures qui pourraient mettre en péril votre sécurité), et portent des vêtements adaptés et pouvant se salir.
  • Sur place, des casques de chantier seront à disposition des participants et le port de celui-ci sera obligatoire pendant toute la durée des visites.

Si notre invitation vous intéresse, n’hésitez plus et inscrivez-vous rapidement !
D’ici là, nous vous souhaitons une agréable journée et semaine.
Dans l’espoir de vous voir le samedi 2 juin !

Cordialement,
Marc-Jean Ghyssels, Bourgmestre
Charles Spapens, Echevin
Et l’équipe du Contrat de Quartier Durable Albert
_____________________________

Dag iedereen,

We hebben het grote genoegen u te mogen uitnodigen op onze bezoekdag aan de bouwplaatsen van het DWCAbdij van zaterdag 2 juni 2018.

U zult er de werkzaamheden voor het complex Centr’Al, het nieuwe buurthuis in de Marconistraat en het kinderdagverblijf ‘Bout’chics’ kunnen ontdekken. Dit zal ook de gelegenheid zijn de eerste beelden te ontdekken van het project dat de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij in het kader van het DWCAlbert uitvoert en waarvan de werkzaamheden in 2019 zullen aanvangen.

2 voorgestelde bezoekmomenten:
  • Eerste bezoek: 02/06 om 10u (vertrek van op het Albertplein)
  • Tweede bezoek: 02/06 om 13u30 (vertrek van op het Albertplein)

Wie wilt deelnemen wordt verzocht zich voorafgaandelijk per e-mail in te schrijven en dit tegen uiterlijk vrijdag 1 juni 2018 via het volgende adres: nbouazzaoui@vorst.brussels
Opgelet: aan dit bezoek zullen 2 groepen van maximaal 30 personen kunnen deelnemen. Schrijf u dus tijdig in om zeker te zijn van een plaats! Als er nog plaatsen zijn, kunt u direct ter plaats inschrijven.

Uw veiligheid is belangrijk! Lees vooraf aandachtig de volgende informatie:
  • De verschillende bouwplaatsen zijn enkel toegankelijk voor meerderjarigen. Aan personen die jonger zijn dan 18 jaar zal de toegang worden geweigerd, zelfs indien zij vooraf waren ingeschreven. Gelieve dus een identiteitsbewijs mee te nemen.
  • De deelnemers moeten gesloten en voldoende veilige stapschoenen meenemen (geen hakken, sandalen, slippers of ander schoeisel dat uw veiligheid in gevaar kan brengen) en kledij dragen die geschikt is en vuil mag worden.
  • Ter plaatse zullen de deelnemers bouwhelmen ter beschikking gesteld krijgen; ze zijn verplicht deze gedurende het hele bezoek te dragen.

Aarzel niet indien de uitnodiging uw belangstelling opwekt en schrijf u in!
We wensen u nog een aangename dag en week.
En hopelijk zien we elkaar op zaterdag 2 juni!

Met vriendelijke groeten,

Marc-Jean Ghyssels, Burgemeester
Charles Spapens, Schepen
En het team van het Duurzaam Wijkcontract Albert