lundi 12 mai 2014

Une photographe exposée à l’antenne du CQDA !
Een fotografe tentoongesteld in de antenne van het DWCA !

[Nederlandse versie hieronder]

Dans le cadre du Parcours d’artistes 2014 organisée conjointement par les communes de Saint-Gilles et Forest, l’équipe du Contrat de Quartier Durable Albert a lancé un appel à candidature, il y a plusieurs mois.

L’objectif est de soutenir un artiste du quartier et de promouvoir la culture locale en l’accueillant dans notre local.

Heloïse Berns, photographe, a manifesté son intérêt et exposera donc une série de portraits intitulée « Un homme, une femme » dans notre antenne durant 3 week-ends consécutifs à savoir : les samedis et dimanches 17 et 18 mai, 24 et 25 mai et 31 mai et 1er juin entre 14h00 et 19h00 au 216, chaussée d’Alsemberg.

Avis donc aux amoureux de culture et aux curieux !!!
Elle vous attend et se fera un plaisir de vous accueillir.

Venez nombreux !

Pour découvrir son univers et son travail, rendez-vous sur son site internet : heloiseberns.com

___________________

In het kader van het “Parcours d’artistes 2014” tegelijk georganiseerd door de gemeenten Sint-Gillis en Vorst, heeft het team van het Duurzaam Wijkcontract Albert een oproep tot kandidaatstelling enkelen maanden geleden gedaan.

Het doel is om een artiest van de wijk te ondersteunen en de lokale cultuur te promoten door zijn onthaal in onze antenne.

Heloïse Berns, fotografe, heeft een interesse gelaten horen en ze zal een reeks portretten genoemd “Een man, een vrouw”  tentoonstellen gedurende 3 opeenvolgende weekeinden : zaterdag en zondag 17 en 18 mei, 24 en 25 mei en 31 mei en 1 juni tussen 14u00 en 19u00 in de wijkantenne : Alsembergsesteenweg, 216.

Bericht aan de cultuurliefhebbers en de nieuwsgierigen !!!
Ze wacht op jullie en ze zal jullie met plezier welkomen.

Wij rekenen op uw talrijke opkomst !

Om haar werk en universum te ontdekken, bezoek haar website : heloiseberns.com