mercredi 5 février 2014

Changement de l’horaire des permanences à l’antenne de quartier!
Verandering van het uurrooster van de permanenties in de wijkantenne!

[Nederlandse versie hieronder]

Permanence d’information mensuelle du CQDA

Pour permettre au plus grand nombre d’avoir accès à ce moment d’information et d’échange, les horaires sont décalés à partir du mois de mars (et pour les mois qui suivent).

Le principe reste le même, à savoir tous les premiers lundis du mois à l’antenne de quartier mais la permanence se déroulera de 16h00 à 19h00 (au lieu de 15h00 à 18h00).

Rendez-vous donc le lundi 3 mars à partir de 16h00…

Permanence « Eco-rénovation »

Les permanences organisées par « Une Maison en Plus asbl » changent également.
Depuis le mois de février, 2 matinées sont possibles :
  • Tous les lundis de 10h00 à 12h00
  • Tous les mardis de 9h30 à 12h30
Pour rappel, ces permanences sont accessibles uniquement sur rendez-vous.
___________________

Maandelijkse informatiepermanenties van het DWCA

Om het toegankelijkheid te verbeteren tot dit moment van informatie en uitwisseling, wordt het uurrooster veranderd vanaf de maand Maart (en geldig voor de volgende maanden).

Het system blijft hetzelfde : elk eerst maandag van de maand in de wijkantenne maar de permanentie zal plaatsvinden vanaf 16u00 tot 19u00 (in plaats van 15u00 tot 18u00).

Laat ons dus ontmoeten op maandag 3 maart vanaf 16u00…
Meer

Permanentie « Eco-renovatie »

De permanenties, georganiseerd door « Une Maison en Plus » vzw, veranderen ook.
Sinds februari zijn er 2 mogelijkheden : 
  • Elke maandag van 10u00 tot 12u00 
  • Elke dinsdag van 9h30 tot 12u30
Ter herinnering zijn die permanenties alleen beschikbaar op afspraak.  
Meer