lundi 27 avril 2015

04.05.2015 : Séance d’information et rencontre pour le réaménagement de la rue Vanden Corput
04.05.2015 : Informatiesessie en ontmoeting over de heraanleg van de Vanden Corputstraat

[Nederlandse versie hieronder]   

Dans le cadre du Contrat de Quartier Durable Albert (CQDA) initié par le Collège des Bourgmestre et Echevins et soutenu par la Région de Bruxelles-Capitale et Beliris, la rue Vanden Corput va bénéficier d’un réaménagement.

Le projet en est à ses prémices et nous souhaitons organiser une première rencontre avec vous afin de vous présenter le résultat des premières réflexions des techniciens et  surtout en discuter ensemble, écouter vos idées, vos envies, vos suggestions…

Ce sera aussi l’occasion de rencontrer les services communaux concernés par le réaménagement et être impliqués dès le début du projet pour faire évoluer celui-ci.

Séance d’information et rencontre
Lundi 4 mai 2015 à 19h00 au Partenariat Marconi
Rue Vanden Corput, n°47 à Forest

Venez nombreux vous exprimer ! Votre avis nous intéresse !
Téléchargez le flyer
____________________________

In het kader van het Duurzaam Wijkcontract Albert (DWCA), een initiatief van het College van Burgemeester en Schepenen met steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Beliris, zal de Vanden Corputstraat heraangelegd worden.

Het project bevindt zich nog in de aanvangsfase. Graag hadden wij een eerste ontmoeting met u georganiseerd om de eerste resultaten van het eerste denkwerk van de technici aan u voor te stellen en vooral om deze samen te bespreken en te luisteren naar uw ideeën, verlangens, suggesties, …

Dit zal ook een gelegenheid zijn om de gemeentediensten te ontmoeten die bij de heraanleg betrokken zijn. Zo kunt u ook van begin af aan bij het project betrokken raken en deze laten evolueren.

Info- en ontmoetingssessie
Maandag 4 mei 2015 om 19u00 in het ‘Partenariat Marconi’
Van den Corputstraat 47 te Vorst

Kom zo talrijk mogelijk! Uw mening telt!
Download de flyer


mardi 14 avril 2015

21 et 25.04.2015 : Printemps du Développement Durable à Forest
21 en 25.04.2015 : Lente van duurzame ontwikkeling in Vorst

[Nederlandse versie hieronder]

Du 21 au 25 avril, le Printemps du Développement Durable proposera aux Forestois un ensemble d'activités concrètes (conférences, ateliers, découvertes, animations) accessibles à toutes et tous.

Moments de partage, actions de solidarités, cette 7ème édition sera fort différente des précédentes : elle s’articulera sur deux rencontres portant sur le thème de l’alimentation durable :
Le mardi 21 avril à 20h à l’Abbaye de Forest, conférence sur le thème de l’agriculture en ville.
Le samedi 25 avril de 13h à 17h30 à l’Abbaye de Forest : une après-midi pleine d’activités pour petits et grands sur le thème de l’alimentation durable. Au programme : de nombreux stands d’information sur l’agriculture urbaine, les différentes manières de consommer durable, la découverte des plantes sauvages…
________________________________ 
Van 21 tot en met 25 april zal de Lente van de Duurzame Ontwikkeling aan de Vorstenaren een aantal concrete activiteiten aanbieden (conferenties, workshops, wandelingen, ontdekkingen, animaties) toegankelijk voor iedereen.
Gedeelde ogenblikken, solidariteitsacties, deze zevende editie zal zeer verschillend zijn van de vorige: inderdaad, dit jaar hebben we voor twee grote momenten rond het duurzaam eten gekozen:
Dinsdag 21 april om 20u in de Abdij van Vorst, conferentie over stadslandbouw.
Zaterdag 25 april van 13u tot 17u30 in de Abdij van Vorst : een namiddag vol activiteiten voor groot en klein rond het thema van de duurzame voeding. Infokraampjes over stadslandbouw, hoe anders eten, duurzamer verbruiken, wilde plantjes ontdekken, enz.
Wij heten U allemaal hartelijk welkom! Aarzel niet om deze twee evenementen te delen en teliken !