jeudi 2 mai 2013

Fête de Quartier Marconi : 1er juin 2013 / Wijkfeest Marconi : 1 juni 2013

[Nederlandse versie hieronder]

Le samedi 1er juin, le quartier Marconi sera en fête, une intiative co-organisée par le Partenariat Marconi et le Comité de Quartier Marconi.


L'équipe du Contrat de Quartier Durable Albert y tiendra un stand d'information de 14h00 à 17h00 afin de vous faire découvrir l'ensemble du programme d'actions prévu pour le quartier.

Des balades découvertes sont aussi au programme (départ du stand à 15h00 et 16h00)


_____________________________


Op zaterdag 1 juni zal de Marconi wijk in feest zijn, een initiatief georganiseerd in medewerking van het "Partenariat Marconi" en het Buurtcomité Marconi.


De ploeg van het Duurzame Wijkcontract Albert zal er een infostand houden vanaf 14u00 tot 17u00 om u alle geplande projecten in uw wijk voor te stellen.

Ontdekkingswandelingen staan ook op het programma (afspraak aan de stand om 15u00 en 16u00)